BIP RBGP

Struktura organizacyjna - BIP RBGP

Struktura organizacyjna

Ogólną strukturę organizacyjną Biura określa Statut RBGPWZ w Szczecinie, Rozdział III. "Struktura organizacyjna RBGPWZ"  wraz ze zmianami przyjętymi uchwałą nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz w zakresie szczegółowym Regulamin Organizacyjny RBGPWZ ustalony przez Dyrektora RBGPWZ w drodze zarządzenia.