BIP RBGP

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego - BIP RBGP

Uchwała Nr 1486/14

  • pdf Uchwala_Nr_1486_14_Zarzadu_WZ_w_spr_przyj_rozp_wnioskow_do_zm_PZPWZ.pdf [60 KB] - Uchwała Nr 1486/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego sposobu rozpatrzenia przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wniosków złożonych do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego oraz akceptacji sposobu upublicznienia informacji o prowadzonym postępowaniu w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zał. nr 1 do Uchwały Nr 1486/14

Zał. nr 2 do Uchwały Nr 1486/14

Zał. nr 3 do Uchwały Nr 1486/14

Zał. nr 4 do Uchwały Nr 1486/14

  • pdf zalacznik_nr_4-1486_ogloszenie_o_przyjeciu_rozpatrzenia_wnioskow.pdf [40 KB] - Zał. nr 4 do Uchwały Nr 1486/14 - Ogłoszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o rozpatrzeniu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu, obwieszczeniu i pisemnym zawiadomieniu o podjęciu przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały Nr XIX/257/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego i o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby zmiany planu

Zał. nr 5 do Uchwały Nr 1486/14

  • pdf zalacznik_nr_5-1486_obwieszczenie_w_spr_przyjecia_rozpatrzenia_wnioskow.pdf [30 KB] - Zał. nr 5 do Uchwały Nr 1486/14 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o rozpatrzeniu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu, obwieszczeniu i pisemnym zawiadomieniu o podjęciu przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały Nr XIX/257/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego i o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby zmiany planu.

Zał. nr 6 do Uchwały Nr 1486/14