BIP RBGP

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. - BIP RBGP

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

- data publikacji: 19.04.2018

Pliki:


Uchwała Nr 555/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. - data publikacji: 19.04.2018

Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego - data publikacji: 19.04.2018

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego - data publikacji: 19.04.2018

Obwieszczenie o przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego - data publikacji: 19.04.2018