BIP RBGP

Status prawny - BIP RBGP

Status prawny

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest samorządową wojewódzką jednostką organizacyjną - jednostką budżetową podległą samorządowi województwa zachodniopomorskiego powołaną do życia Uchwałą Nr XXX/354/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2006r