BIP RBGP

Przedmiot działania - BIP RBGP

Przedmiot działania

Przedmiot działania Biura szczegółowo określa Statut RBGPWZ w Szczecinie, § 4. "Przedmiot działania"
Do podstawowej działalności RBGPWZ należy:
 1. opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa; jego monitoring i okresowa ocena,
 2. wykonywanie analiz i studiów oraz udział w opracowywaniu strategii, koncepcji 
  i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie,
 3. prowadzenie badań zgodności i spójności planu zagospodarowania przestrzennego województwa z planami zagospodarowania przestrzennego ościennych województw i krajów związkowych,
 4. opiniowanie programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
 5. przygotowywanie opinii w zakresie zgodności gminnych dokumentów planistycznych z opracowaniami regionalnymi, stanowiącymi podstawę kształtowania polityki regionalnej województwa szczególnie z zadaniami samorządu województwa,
 6. udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej 
  w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego,
 7. prowadzenie składnicy map i opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.