BIP RBGP

Uchwała Nr XIX/257/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Jakub Marzantowicz, Szczecin

uzasadnienie dokonanego wyboru
w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał pozytywną ocenę komisji

 


Data wytworzenia: 2017-03-07 12:49 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2017-03-07 12:49 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-27 Osoba modyfikująca: nick