BIP RBGP

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego

Drukuj
1 2 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego,
w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.


1. Zamawiający/Nabywca
:
Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostarczenie:
1) ASUS ZenBook Flip UX461 i5-8250U/8GB/256GB SSD/Win10HOME – 3 sztuki
2) Dell Inspiron 5482 14''/i5-8265U/8GB/256GB SSD/MX130 Grafika/Win10PRO – 3 sztuki

CPV 30200000-1: Urządzenia komputerowe
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 14.12.2018 do godziny 13:30.

4. Inne kryteria:
Zamawiający dopuszcza różnych oferentów oferujących najniższą cenę za daną pozycję przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt. 2.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta w formie elektronicznej lub papierowej.
6. Treść oferty*:

 1. Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………….
 2. Adres wykonawcy:………………………………………………………………………………
 3. NIP:…………………………………………………………..
 4. Regon:………………………………………………………..
 5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej.
 6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:…………………………………………………………
 7. Nr rachunku bankowego:……………………………………………………………………..
   
 8. Cena jednostkowa dla:
  - przedmiotu zamówienia nr 1:
  netto:……………………..zł (słownie złotych: …………………………………………..)
  brutto:……………………..zł (słownie złotych: …………………………………………..)

  - przedmiotu zamówienia nr 2:
  netto:……………………..zł (słownie złotych: …………………………………………..)
  brutto:……………………..zł (słownie złotych: …………………………………………..)
  - Zastosowany upust: ………………………………………………………………………….
 9. Cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z pkt. 2 zaproszenia):
  netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)
  brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)


10) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń.

11) Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

* niepotrzebne skreślić

6. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie
w terminie do 4.12.2018 r. do godziny 15.00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta może być złożona listownie, faxem, emailem na adres: biuro@rbgp.pl

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

7. Wybór wykonawcy:
Podstawą wyboru będzie oferowana cena oraz wymienione kryteria w pkt. 4.
Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie, zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty.
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panem Jakubem Marzantowiczem, tel. 91 432 49 75.; mail jmr@rbgp.pl.


Leszek Jastrzębski

Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego


Pobierz: załącznik nr 1.docx


Data wytworzenia: 2018-11-28 Autor: Jakub Marzantowicz Data publikacji: 2018-11-28 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jakub Marzantowicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-30 Osoba modyfikująca: nick