BIP RBGP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zakup oraz dostawę komponentów i akcesoriów komputerowych.

Drukuj
1 2 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zakup oraz dostawę komponentów oraz akcesoriów komputerowych,
w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.

1. Zamawiający/Nabywca:
Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
NIP: 851-28-71-498,
Płatnik:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin


2. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostarczenie:
1. Dysk SSD – Samsung 860 EVO/250GB/2,5”/SATA – 2 szt.
2. Podkładka pod mysz z podpórka na nadgarstek – Tracer Czarna/19x19x0.5cm – 2 szt.
3. Podkładka materiałowa pod mysz – SteelSeries Qck Mini (250x210x2mm) – 5 szt.
4. Mysz bezprzewodowa – Hama Roma Czarna – 1 szt.
5. Mysz bezprzewodowa – Rampage Hawker/SMX-r12 – 1szt.
6. Akumulatory AA 4szt. – 1 kpl. - 5 szt.
7. Przełącznik Lan – Netgear 8p/GS108GE – 2 szt.
8. Karta dźwiękowa + splitter – Creative Sound BlasterX G1 + Splitter – 1 szt.
9. Głośniki komputerowe – Genius SP-HF500a – 1 szt.
10. Teczka na laptopa – Samsonite XBR2/08N09009/min. 15,6” – 1 szt.
11. Torba na laptopa – Samsonite XBR 3C/08N09008/15,6” – 1szt.
12. Klawiatura + mysz – Dell KM717 Premier Wireless Desktop – 1 kpl.
13. Płyty CD – Verbatim – 300 szt.
14. Czytnik kart pamięci – zewnętrzny – Kingston Media Reader 15w1 USB – 1szt.


3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie przedmiotu do dnia 17.10.2018 do godziny 13:30.


4. Wymagania niezbędne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Brak.


5. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Sprzedawcy.


6. Treść oferty*:
1) Nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………….
2) Adres wykonawcy:……………………………………………………………………………
3) NIP:…………………………………………………………..
4) Regon:………………………………………………………..
5) Aktualny odpis wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej.
6) PESEL w przypadku osoby fizycznej:………………………………………………………
7) Cena wykonanie przedmiotu zamówienia:………………………………………………….
netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)
brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)
8) Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń (Załącznik nr 1).
9) Termin związania ofertą (minimum 30 dni).
* niepotrzebne skreślić


7. Informacje dodatkowe:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie
w terminie do 9.10.2018 r. do godziny 13.00.
Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta może być złożona listownie, faxem, emailem na adres biuro@rbgp.pl lub jmr@rbgp.pl
Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

8. Wybór wykonawcy:
Podstawą wyboru będzie oferowana cena i inne kryteria wskazane w pkt.3.
Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie, zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia i realizacji zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panem Jakubem Marzantowiczem, tel. 91 432 49 75.; mail jmr@rbgp.pl.

Leszek Jastrzębski
Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego
 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie - załącznik nr 1

Wzór - załącznik nr 2


Data wytworzenia: 2018-10-03 Autor: Jakub Marzantowicz Data publikacji: 2018-10-03 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jakub Marzantowicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-11 Osoba modyfikująca: nick