BIP RBGP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zakup i dostarczenie stacji roboczych GIS w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Drukuj
1 2 3

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zakup i dostarczenie stacji roboczych GIS w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych
z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r.

1) Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie,

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

Plac Jana Kilińskiego 3,

71-414 Szczecin

2) Przedmiot zamówienia (załącznik nr 2):

1.

Lenovo ThinkStation P320 - 30BH0012PB/Intel Xeon E3-1230V6/Windows 10 Pro

/16 GB/nVidia Quadro P1000/SSG256GB – 6 szt.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

do 24 dni od momentu złożenia zamówienia.

4. Sposób przygotowania oferty:

Oferta może być przygotowana w wersji papierowej oraz elektronicznej.

5. Treść oferty*:

1) Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………….

2) Adres wykonawcy:………………………………………………………………………………

3) NIP:…………………………………………………………..

4) Regon:………………………………………………………..

5) Cena poszczególnych składników zamówienia (Załącznik nr 2 oferta):

netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)

brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)

6) Oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń (załącznik nr 1).

7) Termin związania ofertą (minimum 30 dni).

6. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 21.11.2017 r. do godziny 13:30.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta może być złożona osobiście, listownie, faxem, pocztą elektroniczną na adres: biuro@rbgp.pl

7. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru będzie oferowana cena zestawu.

Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie, zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia i realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie:

- Jakub Marzantowicz, tel. 91 432 49 75, e-mail: jmr@rbgp.pl

- Bogusława Guzowska, tel. 91 432 49 68, e-mail: bgu@rbgp.pl

 

Leszek Jastrzębski

p.o. Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego

 


Data wytworzenia: 2017-11-14 Autor: Jakub Marzantowicz Data publikacji: 2017-11-14 14:06 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-14 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń