BIP RBGP

Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej- „Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego

Drukuj
1 2 3

Szczecin, dnia 24 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej

 

  1.        Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego opracowania dokumentu p.n. „Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE -zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”

 

w drodze zaproszenia do złożenia oferty w terminie do 22 stycznia 2018 roku, w przedmiocie zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia

NIP: 588-130-17-20

  z ceną 26 000,00 zł /netto; słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł/netto; 

  z ceną 31 980,00 zł/ brutto; słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł/brutto;

 

Uzasadnienie wyboru:

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę.

Oferta jest ważna, spełnia warunki Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Decyzja wyboru nastąpiła w oparciu uzyskaną przez Wykonawcę najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych dla kryterium Cena i Doświadczenie pkt. 8. 2) zapytania ofertowego.

Oceny ofert dokonano z zastosowaniem jednakowych kryteriów, określonych w pkt. 8 zaproszenia do złożenia oferty z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.


Data wytworzenia: 2018-01-25 Autor: Maciej Łapko Data publikacji: 2018-01-25 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-25 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń