BIP RBGP

Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej - audyt oświetleniowy

Drukuj
1 2 3

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego przeprowadzenia audytu oświetleniowego wskazanego obszaru miasta Połczyn-Zdrój w woj. zachodniopomorskim (ulic, ciągów komunikacyjnych i miejsc użyteczności publicznej) oraz wskazanie możliwych zmian w systemie oświetlenia miasta, aby było ono efektywniejsze energetycznie i jednocześnie eksponowało elementy zagospodarowania przestrzennego, komunikację, informację, zieleń, elewacje budynków, w szczególności obiektów zabytkowych itp.
Warunkiem koniecznym zaproponowanych zmian, jest oparcie ich na rozwiązaniach technologicznych wykorzystujących energię pozyskaną z odnawialnych źródeł energii dla potrzeb projektu Bałtyczkie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna w drodze zaproszenia do złożenia oferty w terminie do 2 października 2017 roku, w przedmiocie zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Preda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.,

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole 

z ceną 9 600,00 zł /netto; słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł/netto;

z ceną 11 808,00 zł/ brutto; słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiem zł/brutto;

Uzasadnienie wyboru:

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę

Oferta jest ważna, spełnia warunki Zamawiającego i oferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.    

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa/złożone zamówienie.

 


Data wytworzenia: 2017-11-02 14:36 Autor: Lilli Wolny Data publikacji: 2017-11-02 14:36 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-02 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń