BIP RBGP

Ogłoszenie o powtórnym wyborze oferty cenowej - „Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego”

Drukuj
1 2 3

Szczecin, dnia 25 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o powtórnym wyborze oferty cenowej

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego opracowania dokumentu p.n. „Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”.

w drodze zaproszenia do złożenia oferty w terminie do 20 czerwca 2018 roku, w przedmiocie zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia

NIP: 588-130-17-20

 

z ceną 17 000,00 zł /netto; słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy/netto;

z ceną 20 910,00 zł/ brutto; słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100 groszy/brutto;

Uzasadnienie wyboru:

Po rezygnacji z udziału w dalszym postępowaniu oferenta wybranego dnia 21.06.2018 roku, do realizacji zamówienia wybrano kolejną najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę.

Oferta jest ważna, spełnia warunki Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Decyzja wyboru nastąpiła w oparciu uzyskaną przez Wykonawcę najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych dla kryterium Cena i Doświadczenie pkt. 8. 2) zapytania ofertowego.

Oceny ofert dokonano z zastosowaniem jednakowych kryteriów, określonych w pkt. 8 zaproszenia do złożenia oferty z dnia 13 czerwca 2018 roku.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 


Data wytworzenia: 2018-06-25 12:14 Autor: Ewa Buszac-Piątkowska Data publikacji: 2018-06-25 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Admin Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 Osoba modyfikująca: nick