BIP RBGP

Ogłoszenie o braku wyboru oferty cenowej -Analiza możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus nadmorski

Drukuj
1 2 3

Szczecin, dnia 24 stycznia 2018 r.

 

 

Ogłoszenie o braku wyboru oferty cenowej

 

  1.        Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego opracowania dokumentu p.n. „Analiza możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego” realizowanego na potrzeby projektu „LAST MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”

 

w drodze zaproszenia do złożenia oferty w terminie do 22 stycznia 2018 roku, w przedmiocie zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), nie wybrano do realizacji zamówienia żadnej z ofert przedłożonych przez Oferentów.

Uzasadnienie:

Złożone oferty przekraczają w kryterium Cena szacowaną przez Zamawiającego wartość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000 zł netto, w związku z tym Zamawiający nie dokonał rozstrzygnięcia wyboru oferenta.


Data wytworzenia: 2018-01-25 Autor: Maciej Łapko Data publikacji: 2018-01-25 10:54 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-25 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń