BIP RBGP

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i drukującego

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i drukującego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i drukującego,

w trybie zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/17 z dnia 2.01.2017 r

1. Zamawiający/Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
NIP: 851-28-71-498,

Płatnik:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostarczenie:
- Dell Precision Tower 3630 50363135 - Intel Core i7 8700 / 64 GB / 512GB SSD / min. 2TB HDD / nVidia Quadro P4000 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro – 2 sztuki - zmiana 26.11.218 - dysk twardy: 4512GB zostało zmienione na 512GB SSD i min. 2TB HDD
- LAPTOP LENOVO X1 YOGA 3 14"/I5/8GB/256GB/WIN10 (20LD002HPB) – 2 sztuki
- EPSON L1455 – 1 sztuka
- DELL 38'' U3818DW Anti Glare/21:9/3840x1600/DP1.2/2xHDMI2.0/6xUSB 3.0/USB
Type-C/3Y PPG – 2 sztuki

CPV 30200000-1: Urządzenia komputerowe
 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 14.12.2018 do godziny 13:30.
 

4. Sposób przygotowania oferty:

Oferta w formie elektronicznej lub papierowej.

5. Treść oferty*:

  1. Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………….
  2. Adres wykonawcy:………………………………………………………………………………
  3. NIP:…………………………………………………………..
  4. Regon:………………………………………………………..
  5. Aktualny odpis wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej.
  6. PESEL w przypadku osoby fizycznej:…………………………………………………………
  7. Nr rachunku bankowego:……………………………………………………………………..
  8. Cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z pkt. 2 zaproszenia): ………………………………………………….

netto…………….zł (słownie złotych:………………………….……………….)

brutto:…………...zł (słownie złotych:…………………….…………………….)

  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty i braku do niego zastrzeżeń.
  2. Termin związania ofertą (minimum 30 dni).


* niepotrzebne skreślić

 

6. Informacje dodatkowe:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przekazać do sekretariatu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3 w Szczecinie w terminie do 28.11.2018 r. do godziny 15.00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta może być złożona listownie, faxem, emailem na adres: biuro@rbgp.pl

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rbgp.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

7. Wybór wykonawcy:

Podstawą wyboru będzie oferowana cena.

Z oferentem o najkorzystniejszej ofercie, zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu uzgodnienie szczegółów i warunków zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia zamówienia w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z pracownikiem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: Panem Jakubem Marzantowiczem, tel. 91 432 49 75.; mail jmr@rbgp.pl.

 

 

Leszek Jastrzębski

Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

 

Pobierz: załącznik nr 1.docx


Data wytworzenia: 2018-11-23 14:42 Autor: Jakub Marzantowicz Data publikacji: 2018-11-23 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: nick Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07 Osoba modyfikująca: nick