BIP RBGP

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Informujemy, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, na podstawie Zarządzenia Dyrektora RBGPWZ  w Szczecinie z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wyszczególnione przedmioty można oglądać w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie RBGPWZ w szczecinie, przy pl. Kilińskiego 3.

Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Kurkiewicz  - tel. 091 432 49 75.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro@rbgp.pl do dnia 22.02.2016 r. do godziny 12:00.


Data wytworzenia: 2016-02-15 14:48 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2016-02-15 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-04 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń