BIP RBGP

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Uprzejmie Informuję, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie posiada zbędne składnik majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, na podstawie Zarządzenia Dyrektora RBGPWZ w Szczecinie z dnia
05 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym.

Lista poszczególnych składników majątku zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.rbgp.pl w zakładce Majątek zbędny i zużyty.

Wyszczególnione przedmioty można oglądać, po uprzednim umówieniu się, w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie, przy pl. Kilińskiego 3.

Dodatkowych informacji udziela pan Jakub Marzantowicz -- tel. 091 432 49 60.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro@rbgp.pl do dnia 31.12.2019 r. do godziny 12:00.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-20 Autor: B. Guzowska Data publikacji: 2019-12-20 13:02 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń