BIP RBGP

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Informujemy, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie posiada zbędne
i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny,
na podstawie Zarządzenia Dyrektora RBGPWZ  w Szczecinie z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie.

Lista poszczególnych składników majątku zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.rbgp.pl w zakładce Majątek zbędny i zużyty.

Wyszczególnione przedmioty można oglądać, po uprzednim umówieniu się, w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie, przy pl. Kilińskiego 3.

Dodatkowych informacji udziela Pani Bogusława Guzowska -- tel. 091 432 49 68.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro@rbgp.pl do dnia 13.03.2019 r. do godziny 12:00.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-03-06 13:36 Autor: B. Guzowska Data publikacji: 2019-03-06 13:36 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: nick