BIP RBGP

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku ruchomego

Informujemy, że Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, na podstawie Zarządzenia Dyrektora RBGPWZ  w Szczecinie z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Lista poszczególnych składników majątku zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.rbgp.pl w zakładce Majątek zbędny i zużyty.

Wyszczególnione przedmioty można oglądać, po uprzednim umówieniu się, w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie, przy pl. Kilińskiego 3.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Machowska-Naściuk-- tel. 091 432 49 69.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro@rbgp.pl do dnia 24.10.2017 r. do godziny 12:00.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-10-17 08:45 Autor: B. Guzowsaka Data publikacji: 2017-10-24 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-25 Osoba modyfikująca: nick