BIP RBGP

Uchwała Nr XIX/257/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

Asystent - Oferta nr 4

Drukuj
1 2 3

imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata 

Piotr Kaszczyszyn - Gryfice

uzasadnienie dokonanego wyboru
w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał pozytywną ocenę komisji


Data wytworzenia: 2017-02-21 13:54 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2017-02-21 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-21 Osoba modyfikująca: Jolanta Okoń