BIP RBGP

Starszy księgowy

Drukuj
1 2 3

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • staż pracy min. 2 lata

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu PowerPoint, Excel,
 • znajomość tematyki projektów unijnych,
 • dobra znajomości j. angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność.

Zakres wykonywanych zadań:

 •  prowadzenie księgowości Biura w części związanej z rozliczeniem projektu międzynarodowego URMA
 • analiza ekonomiczna Biura i finansowo-ksiegowa związana z rozliczeniem projektów międzynarodowych

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę na 0,5 etatu

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopia  dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert:
do dnia 24.09. 2012 r.

Miejsce składania ofert:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
III p. pok.1 Sekretariat-Kadry

Informacje dodatkowe:
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-09-12 Autor: Jolanta Okoń Data publikacji: 2012-09-12 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Okoń Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-16 Osoba modyfikująca: Milena Nowotarska